Snowballmøte 18. juni 2020

Alle samarbeidspartnerne i Snowball ble invitert til møte via Teams. Formålet med møtet var å gi en status på hvor vi er pr nå og de prosjektene vi har.

Møtet ble avholdt 18.06.20,  kl 12-14.

Saker med presentasjoner og referat:

1. Orienteringssaker – Snowball overordnet (Ove)

• Kort status om partnerne og økonomi – Snowball

• Kort oppsummering fra evalueringsrapporten og de tiltakene som er gjort basert på funn. Se presentasjon for mer informasjon.

Presentasjon Ove: Snowball samarbeidsforum 18 juni

2. Orienteringssaker – Status pågående Snowballprosjekter

• Digital strategi (Marte og Niels)

Presentasjon Marte: Status – case 3 & 5 + kompetanse

Presentasjon Niels: Digital strategi Snowball 18.06 2020

• Sømløs og grønn transport (Kristin)
Hadde planer om piloter med buss i sommer, men dette ble stoppet av korona. Hentetransport er på planen for vinteren på Sjusjøen. Ove presiserer at alt i dette prosjektet er testing for også å kunne rulle ut til resten av regionen.
Se presentasjon for mer informasjon.

• Matrute Gudbrandsdal (Kristin)
Første prosjektår er over etter sommeren, vi må søke, men dette er et treårig prosjekt.
Formålet er et bedre samarbeid mellom produsentene og reiselivsaktørene.

Presentasjon for begge Krisitins prosjekter: Snowball prosjekter status 2020

• Snowballkonferansen (Ove)

Skal vi fortsette med konferansen?
Vi ønsker en dialog på om vi skal gå løs på den 11. konferansen.

Eirik Torbjørnsen – Birken: Mange prosjekter og strategiske ting snowball skal og bør jobbe med som er viktig. Hvis det er slik at konferansen tar for mye resurser så bør det droppes. Mye inspirasjon, men ikke så mye møteplass. Burde kanskje satse på møteplasser som er mer bransjerelatert, for eksempel arrangørene sammen osv.

Eirik Hågensen – Lillehammer kommune/LRV: Er uenig med Birken. Som møteplass finnes sikkert bedre arenaer, men Lillehammerregionen bør ha en reiselivskonferanse. Konferansen bør vedlikeholdes OG videreutvikles som arena.

Trude Arnesen – Maihaugen: Støtter Hågensen. Tror det er bra for omdømme. Vet det er mange som kommer fra andre regioner. Hvis det tar for mange ressurser bør det leies inn hjelp. Bra med en nasjonal konferanse som samler bransjen for påfyll.

Henning Holmbakken – Øyer kommune/LRV: Kveldsarrangementet var fantastisk, men viktig både dag og kveld. Synd å legge ned et så bra arrangement.

Hvilke resurser vi disponerer inn i konferansen kan vi se på sier Ove. OHan ønsker også å utfordre medlemmene på hva som bør være innholdet i konferansen.

• Fjolls til fjells tv-serie (Ove)
Kommer i okt/nov, filmet på Skeikampen. Serien har også fått penger for to sesonger etter det. Nå kobles markedsføring på hos ulike aktører, også visit Lillehammer.

3. Diskusjonssaker – veien videre (Ove)

Ove tror vi kan posisjonere oss inn mot nye prosjekter. Vi skal ikke ha prosjekter for prosjektenes skyld. Oppfordrer alle til å ta kontakt med oss i Snowball om nye idee vi kan rigge.

Rapporten som er lovet blir sendt ut i løpet av sommeren. Neste møte blir i sptember, vi satser på et fysisk møte.

God sommer!