Status Digital Strategi pr. 1. november 2020

I den første perioden av prosjektet måtte vi velge verktøy og utarbeide prosesser som kunne være fornuftig for de ulike pilot-bedriftene å jobbe med for å ende opp i en god digital strategi. Metoden var i boks og så kom det en periode hvor fremgangen bar sterkt preg av covid-19. Bedriftene var ikke klare for å jobbe med temaet da de var altfor opptatt av det «indre livet» i sine bedrifter som bar preg av nedstenging og permitteringer. De hadde nok med å holde hodet over vannet og finne en slags normalitet i situasjonen. I løpet av kort tid viste det seg imidlertid at det digitale var viktigere enn noen gang og flere meldte sin interesse for å komme i gang. Vi jobbet med ulike aktører og her kommer en kort oppdatering rundt de enkelte som Marte (Kjernsholen) jobber med:

Stiftelsen Lillehammer Museum

Siden mai har vi jobbet sammen med en gruppe ansatte i stiftelsen med å komme frem til en digital strategi. Vi har tatt for oss de ulike museene; Maihaugen, Lillehammer kunstmuseum, Aulestad, OL-museet og Bjerkebæk. Dette har vært en lang prosess og vi hatt et høyt antall møter og workshops. Det har vært en svært dedikert og ivrig gruppe og alle har bidratt i stor grad inn i arbeidet. De har prioritert målgrupper og jobbet gjennom personas, verdiløfter og kundereiser. Basert på arbeidet kan det nå prioriteres digitale tiltak basert på kundefokus. Nå skal alt arbeidet sammenfattes før det ender opp i en digital strategi som stiftelsen kan dra over i en handlingsplan.

Pellestova

Etter sommerferien startet vi prosessen med daglig leder og markedsavdelingen. Vi begynte med å definere de viktigste målgruppene og utvikle personas. Så ble de enkelte verdiløftene utarbeidet og kundereisen satt opp med tilhørende tiltak. Det ble jobbet veldig bra med dette og vi kunne liste opp mulige digitale tiltak ut fra prosessen.

Pellestova skal før neste møte produktutvikle opp mot målgruppene før vi sammen skal se på en kanalstrategi som er et av flere digitale tiltak. Det siste blir nå å prioritere tiltak ut ifra ulike former for resurser som tid, kompetanse, virkemidler og økonomi.

Birken

Birken er i en helt spesiell situasjon dette året da de ikke har kunnet gjennomføre et eneste arrangement.  Det er arrangementene som er hovedinntektskildene og et frafall av disse setter selvfølgelig Birken i en veldig sårbar situasjon.

Derfor var motivasjonen ekstra stor da vi satte i gang arbeidet med å finne frem til drømmekundene, utarbeide personas og verdiløfter. Det har vært gjennomført 2 workshops og den tredje kjøres i midten av november. I tillegg til å være med på dette prosjektet er Birken også deltager i Fram-programmet som går gjennom et helt år. Vi samkjører med Fram og skal sammen sørge for at Birken får maksimalt ut av begge prosjekt.

Discover Norway

Dette er en liten, men unik bedrift med kun to ansatte. Hovedtyngden av kundegruppen kommer fra utlandet, og da ikke våre nærmeste naboland. Det sier seg selv at i mars sto de midt i en situasjon der de ville kunne miste de fleste av gjestene sine sommeren 2020. De måtte derfor redefinere drømmekunden sin til å være norsk. Tiltak rundt dette er ikke gjort over natta, men de visste de måtte gjøre noe med det samme. Vi kjørte i gang med tre workshops rundt personas, verdiløfter og kundereise. Dette avdekte veldig mye eksisterende bra fokus, men også et fravær i plan rundt valg av kanaler og innhold opp mot målgrupper. Neste steg nå vil være å hjelpe til med å strukturere akkurat dette. Norske kunder har andre tilstedeværelser og engasjement enn de utenlandske. Ny workshop satt i midten av november.

Norsk Fjellsenter/Klimapark 2469

I vakre Lom gjennomførte vi i slutten av oktober to intense dager med workshops med fokus på kunden. Mye hadde de allerede tenkt mye på og jobbet med ulike kundegrupper, men det kommer alltid frem nye ting når det struktureres på den måten vi gjør i prosessen. Det var spennende å se hvordan den engasjerte gjengen landet både personas, verdiløfter og kundereiser. Vi har fortsatt igjen to kundereiser og oppsummerende tiltak. Dette følges opp og ferdigstilles for å dras inn i handlingsplaner. Nytt møte i slutten av november.

Visit Innlandet

Vi har hatt tre workshops med gjengen fra Visit Innlandet, både på Gjøvik og på Sjusjøen. Personas og kundereiser var ikke ukjent i deres arbeid, men de ble utfordret på å avgrense antall målgrupper og sette opp kundereisen med tilhørende tiltak. Vi erfarte at de likte prosessen og gleden var stor da verdiløftene ble landet. Vi skal ha en ny workshop (når smittespredingen roer seg i Gjøvik-området) hvor vi skal prioritere tiltak og legge til rette for at de kan legges inn i mer detaljerte tiltaksplaner.

Visit Lillehammer

Visit Lillehammer er inne i en stor prosess i forhold til strategi, og da ikke bare digital strategi. Vår rolle inn ble derfor å holde to workshops med innhold opp mot denne prosessen. Vi fikk en spesifikk bestilling om å også få de ansatte til å jobbe med fritidsboligeierne som er en del av en annen del av dette prosjektet som omhandler digital strategi.  Det ble satt fokus på målgrupper som medlemmer, samarbeidspartnere, sluttkunder og fritidsboligeiere. Vi har ingen rolle i prosessen videre.

Tekst: Marte Kjernsholen

Prosjektleder – Digital strategi
[email protected]
Tlf: 95 45 35 17