Foto: Pellestova 

Prosjektledere:

En del av Digital Strategi

}

2020

Aktuelle dokumenter:

Forprosjekt Digital strategi

Case 1: Økt dialog mellom destinasjoner, kommuner, tilbydere og deltidsinnbyggere

Utarbeide digital strategi med mål om:

  • økt dialog mellom kommunene og deltidsinnbyggerne
  • økt dialog mellom deltidinnbyggerne og destinasjonselskapene
  • personifisert og attraktivt innhold som er relevant og dekker servicebehovene hos deltidsinnbygerne
  • økt omsetning for tilbyderne

Kartlegging av løsninger for systematisk datafangst inngår i arbeidet.