Prosjektledere:

En del av Digital Strategi

}

2020

Aktuelle dokumenter:

Forprosjekt Digital strategi

Case 2: Store aktører – kundeadferd

Utarbeide digital strategi med mål om systematisk datafangst om gjestene generelt og deres adferd for å danne et grunnlag for bedret og mer personifisert kommunikasjon, bedre samarbeid med andre aktører og økt omsetning basert på nye inntektsstrømmer.

 Kartlegging av løsninger for systematisk datafangst inngår i pilotarbeidet.