Foto: Birken

Prosjektledere:

En del av Digital Strategi

}

2020

Aktuelle dokumenter:

Forprosjekt Digital strategi

Case 6: Arrangører og destinasjoner – lojalitet

 

Med utgangspunkt i en digital strategi; hvordan kan destinasjoner og arrangører skape økt lojalitet og mersalg, samt ha en relevant og personifisert dialog med ulike målgrupper.

Kartlegging av systemer for digitale belønningssystemer inngår i piloteringsarbeidet.