Foto: Maihaugen

Prosjektledere:

En del av Digital Strategi

}

2020

Case 5: Besøksattraksjoner – opplevelse

Utarbeide digital strategi med særlig fokus på kundeopplevelsen før, under og etter et besøk for å gjøre tilbud til besøkende/potensielle besøkende mer personifisert og enklere tilgjengelig.

Kartlegging av tilgjengelige digitale opplevelser inngår i pilotarbeidet.

Slik jobber vi:

1.Forberedende møte med alle involverte i bedriften; slik jobber vi.
Jobbe med oppgave i arbeidshefte (Verktøy: Kundeprofil).  Hvilke kundesegment har dere pr i dag? Hvilke behov har kunden? Har dere en drømmekunde eller et kundesegment dere drømmer om å treffe bedre på? Velge ut kundesegment som det skal jobbes med i workshopen.

2.Workshop 1, halv dag
Hvilke kundebehov dekker virksomheten pr i dag? Fra produktorientering til markedsorientering ved hjelp av reell kundebehovsinnsikt.  Hvor godt kjenner vi kunden? Hvordan kan vi bruke data til å skaffe oss innsikt om kunden og hvor finner vi de dataene vi trenger? Hvordan kan vi få kunden til å dele flere data med oss?
(Verktøy: Verdikart og datastrategi)

3. Bedriften jobber internt med temaer fra workshop
Jobbe videre med datastrategi: Hvilke data har vi om kunden og hvilke andre aktører har data som vil gi oss verdifull innsikt? Hvordan er tilgangen til disse dataene?
Prosjektleder er med hvis bedriften ønsker det.

4. Workshop 2, halv dag
Kartlegging av kundereisen i et før, under og etter perspektiv. Hvem er du avhengige av eller må du samarbeide med for å møte kundens behov på en ny og/eller bedre måte? Hvordan bruke data/innsikt til å skape verdi for kundene?

5. Med grunnlag i workshopene ferdigstille eventuelle nye elementer i forretningsmodellen 

6. Utarbeide en digital strategi

7. Iverksette tiltak