Styrke rekruttering til reiselivet

Styrke rekruttering til reiselivet

Opplæring for elever i vidg. skoler I et bærekraftig reisemål er det viktig å jobbe med jobbkvalitet for ansatte i reiselivsnæringen. For å skape interesse og rekruttere framtidas reiselivsansatte prioriterer vi å møte de unge elevene, og bidra til å bygge mer...